viernes, 2 de marzo de 2012

Deguem de celebrar les dictadures? Per l'assemblea, el federalisme i l'autogestió

Enguany es compleix el 200 aniversari de la constitució liberal de 1812 (la Pepa), el brebatje màgic que va actualitzar la constitució espanyola en 1978, la imposició i engany de l'ordre polític vigent, una tradició de dominació anomenada democràcia, en tot cas “la seua Democràcia”, un sistema parlamentari representatiu on el poble no obté cap tipus de control en absolut, on la societat no  partícipa per a res als actes que articulen les nostres vides, on a nivell individual, gràcies a tota aquesta sèrie d'articles i drets que reflexen a la nostra estimada constitució, avui solament hem passat de ser humans a pura mercaderia i mera mà d'obra barata.